Facebook Twitter Instagram Youtube
MENÚ

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, implica l´acceptació per l´usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Protecció de dades i que les seves dades personals siguin tractades segons s´estipula en ella. 


Dret d´informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, informa als usuaris d´aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l´existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, i sota la seva responsabilitat.

Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-els nostres serveis de reserves d’allotjaments i de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions, productes i activitats, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat. 

Veracitat de les dades: L´usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. 

Consentiment de l´usuari: El subministrament de les seves dades implica l´acceptació d’aquesta política de protecció de dades, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l´enviament de comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic amb informació de les accions, productes i activitats de RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL., excepte que ens indiqui el contrari. 
La realització de qualsevol valoració per part dels usuaris que pugui ser publicada a la web, implica el consentiment de l´usuari perquè el seu nom i cognoms es publiquin juntament amb la valoració, excepte si tria fer la valoració de forma anònima.

Cessions: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents. Particularment, l´usuari autoritza expressament a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, a cedir al titular de l´allotjament les dades personals facilitades en formalitzar la reserva, amb la finalitat exclusiva de donar compliment a les obligacions contractuals de l´allotjament així com per complimentar la cessió obligatòria de dades a la Direcció General de Policia. 

Drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L´usuari titular de les dades podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en els termes legals, adreçant un escrit a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, Mas Puig de Dalt CP 17812 de Batet de la Serra - Olot (Girona) o enviant un correu electrònic a info@experienciarural.cat indicant en el sobre o a l´apartat “assumpte” de l´e-mail “PROTECCIÓ DE DADES”. En la sol·licitud l´usuari haurà d´incloure un document identificatiu de la seva persona.

Mesures de seguretat: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, l´informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

Confidencialitat: En aplicació de la normativa vigent, RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l´usuari li faciliti.

Cookies: RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L´usuari pot configurar el seu navegador perquè l´avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES A PERSONES JURÍDIQUES

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a RESERVES EXPERIÈNCIA RURAL, SL, a remetre-li comunicacions electròniques amb informació sobre les nostres accions, productes i activitats, excepte que ens indiqui el contrari. L’empresa també podrà indicar-nos que no vol rebre aquest tipus d’informació enviant-nos un correu a info@experienciarural.cat amb l’assumpte “BAIXA”.